تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی و متوسطه اول http://matteacher.mihanblog.com 2020-08-11T20:09:05+01:00 text/html 2020-05-27T04:17:58+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی عشق تقی + عشق نقی - شماره 22 http://matteacher.mihanblog.com/post/511 <img src="https://lh6.googleusercontent.com/proxy/b5FipZqt1bO3vld1kunP_PE5bmnrWklWfTCRd9a78yL9iIEwqQKnFvG5P4Be4wIj20J2z3g5VwDKsWwLNvGjf46foGfdf8fkujUXMcwDPdugM70CoZe3NCASkg"> <div><br></div><div><a href="http://matteacher.mihanblog.com/post/tag/امام نقی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">امام نقی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">،&nbsp;</span><a href="http://matteacher.mihanblog.com/post/tag/نقی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">نقی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">،&nbsp;</span><a href="http://matteacher.mihanblog.com/post/tag/naghi" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">naghi</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">،&nbsp;</span><a href="http://matteacher.mihanblog.com/post/tag/emam naghi" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">emam naghi</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">،&nbsp;</span><a href="http://matteacher.mihanblog.com/post/tag/imam naghi امام نقی _____|(dot)|_____ عشق نقی _____|(dot)|_____ عشق نقی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">imam naghi امام نقی . عشق نقی . عشق نقی</a></div> text/html 2018-08-03T06:11:53+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی داستان خواندنی دختر سوارکار http://matteacher.mihanblog.com/post/510 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><span data-mce-style="font-family: 'b nazanin'; font-size: 14pt;" style="font-family: &quot;b nazanin&quot;; font-size: 14pt;">در زمان های قدیم یک دختر از روی اسب می افتد و لگنش از جایش در می‌رود</span></p><div><span data-mce-style="font-family: 'b nazanin'; font-size: 14pt;" style="font-family: &quot;b nazanin&quot;; font-size: 14pt;">پدر دختر هر حکیمی را به نزد دخترش می‌برد</span></div> text/html 2018-08-03T06:00:14+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی بزرگترین افتخار بشر چیست ؟ http://matteacher.mihanblog.com/post/509 <span style="COLOR: #800080"><strong><font size="2">دو آیه آخر سوره احزاب&nbsp; مسائل مهمى را که در این سوره در زمینه ایمان، عمل صالح، جهاد، ایثار، عفت ، ادب ، و اخلاق آمده است تکمیل مى‏کند، و نشان مى‏دهد که انسان چگونه داراى موقعیت بسیار ممتازى است که مى‏تواند حامل رسالت عظیم الهى باشد ، و اگر به ارزشهاى وجودى خود جاهل گردد چگونه بر خویشتن ظلم و ستم کرده و به اسفل السافلین سقوط مى‏کند!</font></strong></span><br> text/html 2017-09-04T14:06:17+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی منم باید برم… مداح: سید رضا نریمانی http://matteacher.mihanblog.com/post/508 <font color="#ff0000" size="2"><b> برای مشاهده متن مداحی به ادامه مطلب بروید</b></font><div><br></div><div>برای دانلود مداحی&nbsp;<a href="http://dl.bachehayeghalam.ir/media/sound/narimani003-32kb-www.BGH.ir.mp3" target="_blank" title="">اینجا را کلیک کنید</a><br><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2017-08-24T17:42:11+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی عشق تقی + عشق نقی - شماره 21 http://matteacher.mihanblog.com/post/507 <img src="http://imgs.yooz.ir/cw/f-3/m/396721/2563949886092657111.jpeg"> <div><br></div><div><a href="http://matteacher.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%82%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">امام نقی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">،&nbsp;</span><a href="http://matteacher.mihanblog.com/post/tag/%D9%86%D9%82%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">نقی</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">،&nbsp;</span><a href="http://matteacher.mihanblog.com/post/tag/naghi" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">naghi</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">،&nbsp;</span><a href="http://matteacher.mihanblog.com/post/tag/emam%20naghi" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">emam naghi</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">،&nbsp;</span><a href="http://matteacher.mihanblog.com/post/tag/imam%20naghi%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%82%DB%8C%20_____%7C(dot)%7C_____%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%86%D9%82%DB%8C%20_____%7C(dot)%7C_____%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%20%D9%86%D9%82%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(231, 233, 217);">imam naghi امام نقی . عشق نقی . عشق نقی</a></div> text/html 2017-08-13T15:29:37+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی آداب و اسرار نماز 15 http://matteacher.mihanblog.com/post/506 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: 'B Lotus'; "><font size="3">تعقیبات نماز<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span lang="FA">امامان معصوم (علیهم السلام)&nbsp;&nbsp;فرموده‌اند: بعد از سلام نماز، زود باب این گفت‏وگو را نبندید مقداری ادامه دهید و با این عمل به خداوند ثابت کنید که دوست ندارید این دیدار زود تمام شود. بنابراین، پرداختن به تعقیبات و نیایش‌های بعد از نماز، اوج بندگی را نشان می‏دهد. گفتنی است، معصومان (علیهم السلام)&nbsp;&nbsp;در این باره، توصیه ‏ها و نیایش‏ هایی را بیان و انشا کردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> text/html 2017-08-13T15:25:41+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی آداب و اسرار نماز 14 http://matteacher.mihanblog.com/post/503 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">قنوت و تسبیحات اربعه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله)&nbsp;&nbsp;به ابوذر فرمودند: ای ابوذر! میدانی چه نمازی از همۀ نمازها بهتر است؟! نمازی که قنوتش طولانی باشد.1</span></p> text/html 2017-08-13T15:24:29+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی آداب و اسرار نماز 13 http://matteacher.mihanblog.com/post/502 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: 'B Lotus'; font-size: 14pt; ">رکوع و سجده</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">انسان‌ها وقتی زیبایی و بزرگی را می‌بینند، در برابرش تعظیم کرده و آن را می‏ ستایند؛ حتی دیدن شیئی عظیم،‌ آن‏ها را به کرنش وا می‌دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> text/html 2017-08-13T15:22:22+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی آداب و اسرار نماز 12 http://matteacher.mihanblog.com/post/501 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">ادامه سوره حمد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">آیۀ پنجم:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">﴿</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">﴾</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">آیۀ پنجم:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">﴿</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">﴾</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">از امام صادق (علیه السلام)&nbsp;&nbsp;روایت شده: سورۀ «حمد» دارای دو قسمت است؛ قسمتی از آن دربارۀ اوصاف خداست و قسمت دیگر آن دربارۀ درخواست‏های ما از خداست.1 بنابراین، آیۀ پنجم سوره «حمد» آغاز بخش دوم سوره است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> text/html 2017-08-13T15:16:55+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی آداب و اسرار نماز 11 http://matteacher.mihanblog.com/post/499 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; "><font face="Mihan-Nassim">اهمیت سوره «حمد» در قرآن و روایات<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">امام خمینی (ره)&nbsp;&nbsp;فرمود: «نماز، معجونی الهی است که سعادت فرد و جامعه را در دنیا و آخرت تضمین می‌کند». ما در نماز، اذکاری را به زبان جاری می‌کنیم که اولین آن‏ها، ذکر «الله اکبر» بود. سپس سورۀ «حمد» (مادرِ قرآن، امّ الکتاب، عصاره و چکیدۀ ‌کتاب‏های آسمانی) را می‏خوانیم. امیرالمؤمنین (علیه السلام)&nbsp;&nbsp;فرمودند: «خداوند کتاب‏های آسمانی را در قرآن و قرآن را در سورۀ «حمد» خلاصه کرده است. سوره «حمد» هفت آیه دارد؛1 یعنی به تعداد هفت آسمان، به تعداد روزهای هفته، به تعداد طواف‌های دور خانۀ خدا، به تعداد سعی و صفا و مروه و رمی‏ ای که حاجیان در سرزمین منا انجام می‏دهند. حکمتی در این عدد (7) وجود دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> text/html 2017-08-13T15:13:25+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی آداب و اسرار نماز 10 http://matteacher.mihanblog.com/post/497 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">اهمیت نیّت در عبادات<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">آغاز نماز، از قلب شروع می‌شود. در روایات آمده: «القلبُ حَرَمُ الله فلا تُسكن حرم الله غَیر الله»؛1 قلب، حرم خداست؛ در حرم خدا جز خدا راه ندهید. نماز برای ارتباط با خدا و برای انس با خداست.‌ جوهرۀ انسان، دلِ اوست. نیت در تمام عبادات وجود دارد. در وضو، غسل، تیمم، نماز،‌ روزه،‌ خمس، زکات، حج، جهاد و... نیت، رکن و اساس آن عبادت است.‌ نیت به پرنده‌ای می‌ماند که دو بال دارد؛ ‌یک بالِ نیت، توجه به عمل است؛ مثلاً شخصی می‏پرسد: چه‏ کار می‌کنید؟ نماز می‌خوانم. چه نمازی؟ نماز ظهر. در حضر یا سفر؟ در حضر هستم؛ به عبارت دیگر، توجه داشتن به این‏که چه می‌کنیم. بال دیگرِ نیت، دربارۀ قصد ماست؛‌ برای چه این کار را انجام دهیم؟ (قصد قربت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></p> text/html 2017-08-13T15:10:41+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی آداب و اسرار نماز 9 http://matteacher.mihanblog.com/post/496 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">اهمیت قبله از نظر قرآن<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">یکی از مقدمات نماز، قبله و جهت نماز است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">﴿</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">﴾</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">؛1 (برای هر امتی، قبله‌ای است). خداوند، تعیین‏ کنندۀ ‌آن قبله است. البته‌ قبله بدین معنا نیست که خداوند به این سمت است، چون خدا همه جا هست:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">﴿</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">أَینَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ الله</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">﴾</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; ">؛2 (به هر سوی رو کنید، خدا آن‏جاست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>).</span></font></p> text/html 2017-08-13T15:07:47+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی آداب و اسرار نماز 8 http://matteacher.mihanblog.com/post/495 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; ">طهارت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; "><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; ">امام خمینی (ره)&nbsp;&nbsp;فرمود: نماز معجونی الهی است که&nbsp;&nbsp;سعادتِ فرد و جامعه را در دنیا و آخرت تضمین می‌کند؛‌ نماز، کارخانۀ انسان‏ سازی است.1 هدف درس‏های پیش‏رو این است که از وضو تا تعقیبات نماز را بررسی کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; "><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; ">اولین پلۀ نماز «طهارت» است. در فقه اسلام، به وضو، غسل و تیمم، طهارت گفته می‌شود. چون می‌خواهیم به دیدار پروردگارمان برویم،‌ بدن،‌ لباس، مکان، فکر، روحم و دلمان باید طاهر و پاکیزه باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> text/html 2017-08-13T15:06:29+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی آداب و اسرار نماز 7 http://matteacher.mihanblog.com/post/494 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">سیرۀ عبادی پیامبر (صلی الله و علیه و آله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; "><font face="Mihan-Nassim">دربارۀ&nbsp;&nbsp;‌نمازِ پیامبر و ائمه (علیهم السلام)&nbsp;&nbsp;کتاب‌های مستقلی تألیف شده و صدها حدیث دربارۀ سیرۀ ایشان به دست ما رسیده است. در اکثر کتاب‏های حدیثی، بابی از کتاب به سیرۀ عبادی معصومان (علیهم السلام)&nbsp;&nbsp;اختصاص یافته است. همان طور که می‌دانیم، نمازِ شب بر پیامبر اسلام (صلی الله و علیه و آله)&nbsp;&nbsp;واجب بوده است.&nbsp;</font></span></p> text/html 2017-08-13T15:05:19+01:00 matteacher.mihanblog.com سید رضا فاطمی آداب و اسرار نماز 6 http://matteacher.mihanblog.com/post/493 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">اهمیت نماز در بین عبادات<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">بین عبادات، نماز برجستگیِ خاصی دارد. از وقتی که به سنّ تکلیف می‌رسیم تا از دنیا می‌رویم، مکلف به نمازهای متعددی هستیم؛‌ نمازهای شبانه‏ روزی،‌ نمازهای مستحبی، نمازهای میت،‌ جمعه و... . ‌در اسلام 350 نوع نماز طراحی شده است.‌ پیامبر </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; "><font face="Mihan-Nassim">اکرم (صلی الله و علیه و آله) &nbsp;</font></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; ">&nbsp;&nbsp;فرمودند: «الصلاةُ عهد الله»؛1‌ نماز عهدِ خداست. یا در جای دیگر فرمود: «قرةُ عَینی فی الصلاة»؛2 ‌نور چشمِ من در نماز است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>